תיקון 42 לחוק מע”מ

אחת הבעיות המרכזיות שגרמו לקושי בתזרים המזומנים בעסקים רבים בעבר היה מוסר התשלומים הירוד – של בעלי עסקים כמותם ואף של גורמים מוסדיים כמו משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ואחרים. אלו נהגו לדחות את מועד התשלום לספקים תוך כדי שהם דורשים מהם הוצאת חשבונית מס כתנאי לרישום החוב. כתוצאה מכך נדרשים העסקים המוציאים חשבונית לדווח ולשלם לאוצר המדינה – מייד במועד הדיווח הקרוב – את כל סכומי מס הערך המוסף הכלולים בחשבוניות ואת מקדמות מס הכנסה של העסק, ללא כל קשר אם קיבלו תשלום אם לאו.

נזכיר כי מאז ומתמיד אפשר סעיף 29 לחוק מס ערך מוסף לבעלי מקצועות חופשיים להוציא חשבונית לאחר קבלת התשלום בפועל.

החל מתחילת 2011 אפשר תיקון 41 לחוק מע”מ, לנותני שירותים שמנהלים ספרים לפי תוספת י”א להוראות מס הכנסה – ניהול פנקסי חשבונות אשר מחזור העסקים השנתי שלהם אינו גבוה מ- 15 מיליון שקלים בשנה, לדחות את הוצאת חשבונית המס עד למועד קבלת הכסף מהלקוח.

כלומר, נותני שירות שעמדו בהוראות הסעיף האמור יכולים להפיק בשלב מתן השירות הודעת חיוב, חשבון עסקה או מסמך אחר לדרישת הסכום המגיע להם, ואת חשבונית המס להפיק במועד קבלת התשלום. כלומר לדווח על בסיס מזומן במועד התשלום

במסגרת תיקון 42 הוסף לחוק סעיף 47(א1) אשר אוסר על קונה לדרוש חשבונית מס לפני התשלום בגינה, אם המקבל אמור לדווח לרשויות מע”מ על בסיס מזומן.

לקבלת ייעוץ בנושא , התקשר ל – 050-228-7375

המאמר הנ”ל אינו מהווה תחליף לייעוץ מיסוי

בברכה,

אלעד

By | 2017-05-01T11:11:21+00:00 מאי 1, 2017|Uncategorized|

אודות הכותב: